doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.


Badatelská témata


  • noetická teorie historické vědy (zejména diskuse o narativních teoriích dějepisu)

  • dějiny kultury (diskuse o analogiích kulturního a biologického vývoje)

  • historická demografie a dějiny rodiny

  • náboženské dějiny, zejména dějiny evropské a české reformaceKonzultační hodiny


Pondělí od 15:00 po předchozí domluvě e-mailem, čtvrtek 14:00-16:00, místnost 5010, JinoniceKontakt


E-mail: Jan.Horsky@fhs.cuni.czVyučované předměty


Viz SIS.Stručný životopis


Doc. PhDr. Jan Horský, PhD. (nar. 1963) - vystudoval obor Historie na FF UK v Praze, postupně učitelsky působil na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem, Přírodovědecké fakultě UK v Praze (Katedra filozofie a dějin přírodních věd), Filozofické fakultě UK v Praze (Ústav českých dějin) a Institutu základů vzdělanosti UK resp. Fakultě humanitních studií UK v Praze. Zabývá se zejména teorií a metodologií historických věd (Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009; Teorie a narace, Praha 2015), průniky biologických a humanitně-vědních teorií vývoje kultury (nejnověji článek Omezování plodnosti jako příklad maladaptivního chování? v Historické demografii 2015) a historickou demografií a dějinami rodiny (s M.Seligovou Rodina našich předků, Praha 1997).Poslední změna: 3. březen 2017 10:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Evropské kulturní a duchovní dějiny

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika
Jak k nám