• Aktuality

Aktuality


10. dubna 2019

Nebesa – archeologický výzkum opevnění ze sedmileté války

Pruský husar, rakouský pěšák a kresebná rekonstrukce opevnění.

V červenci roku 2019 zahájí Pracoviště Dějin moderní evropské kultury a Pracoviště Evropských kulturních a duchovních dějin, obé při FHS UK, v Nebesích u Aše revizní archeologický výzkum opevnění ze sedmileté války (1756 – 1763). Opevnění se nachází v lese, nedaleko obce Nebesa, při silnici vedoucí z Aše do Chebu. Vybudovala je 8. května 1759 rakouská pěchota. Smyslem opevnění bylo zdržet postup pruské armády, která pronásledovala armádu rakouskou, ustupující na Cheb. Již 9. května dobyli opevnění pruští černí husaři, ovšem smysl opevnění byl naplněn – Prusové po bitce u Nebes již dále v pronásledování Rakušanů nepokračovali.


Prvou etapu archeologického výzkumu opevnění u Nebes provedli v letech 1980 – 1984 čerství absolventi Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, vedení archeologem Václavem Matouškem. Při terénním výzkumu bylo uvnitř opevnění objeveno a dokumentováno několik ohnišť, četné zlomky keramických a kameninových nádob, ojedinělé kovové součástky výstroje a základy dřevěné palisády. Cílem revizního archeologického výzkumu bude především využít metody, které na počátku 80. let minulého století nebyly k dispozici: LiDARové snímkování, 3D modelování terénu, průzkum pomocí detektorů kovů a metody geofyzikální a geochemické. Plánujeme také provést řez dochovaný opevněním a pokračovat v plošné sondáži vnitřní části opevnění.


Současný stav pozůstatků opevnění.

Ve spolupráci s chebským muzeem bude výzkum provádět Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a katedra archeologie Univerzity Hradec Králové.


Literatura:

Matoušek, V. - Hájek, J. - Kubů, Fr. – Meduna, P. 1990: A complex investigation of a field fortification of the seven year´s war (1756-1763) at the site of Nebesa by Aš (Asch), Studies in postmedieval archaeology 1, Archaeological institute of Czechoslowak academy of sciences. Prague, 29 - 74.
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Evropské kulturní a duchovní dějiny

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika
Jak k nám