Obecné informace


Student během studia absolvuje pět povinných předmětů:


  • Evropská duchovní kultura I.–IV.

  • Evropská slovesná kultura I.– IV.

  • Evropská vizuální kultura I.–IV.

  • Dějiny evropské vzdělanosti I.–IV.

  • Diplomní seminář I.–IV. (Diplomní seminář I.–II. má propedeutický, na metody a techniku akademické práce zaměřený charakter, jeho absolvování je doporučeno v prvním ročníku; Diplomní seminář III.–IV. rozvíjí metody akademické práce konkrétním s materiálem z evropských kulturních a duchovních dějin, jeho absolvování je doporučeno ve druhém ročníku; ukončení všech diplomních seminářů je podmíněno odevzdáním a obhájením písemné práce, jež je obvykle součástí připravované práce diplomní).


Studium Evropských kulturních a duchovních dějin je dvouleté, pro řádný průběh vyžaduje plné studijní nasazení.Registrace diplomní práce

Téma diplomní práce zadávají po dohodě s diplomantem učitelé skeletových předmětů; v případě školitelů z jiných pracovišť fakulty nebo (ve výjimečných případech) z jiných fakult či pracovišť volba tématu podléhá schválení vedoucího oboru.


Vstup do repozitáře závěrečných prací

Přihlašovací údaje jsou stejné jako do SIS.


Studentské FAQ (informace ke kreditům, přerušení studia, poplatkům za studium a podobně)


Studijní plán studentů, kteří se zapsali do studia v ak. roce 2013/14


Studijní plán studentů, kteří se zapsali do studia v ak. roce 2014/15


Text akreditace ke stažení


Poslední změna: 24. říjen 2015 17:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Evropské kulturní a duchovní dějiny

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám