• Lidé
 • PhDr. Roman Zaoral

PhDr. Roman Zaoral


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SISBadatelská témata


 • Hospodářské dějiny středověku

 • Dějiny každodennosti

 • Numismatika

 • Česko-anglické a česko-italské vztahy ve středověkuStudium


 • Filozofická fakulta UK – historie (absolvent 1981)

 • Filozofická fakulta UK – dějiny středověku (PhDr. 1983)

 • Central European University, Budapest – historie (roční kurz pro asistenty VŠ 1991–1992)Zaměstnání


 • Ústav československých a světových dějin ČSAV – vědecký aspirant (1981–1985)

 • Národní muzeum v Praze – odborný pracovník (1985–1991)

 • Filozofická fakulta UP – odborný asistent (1991–1998)

 • Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv v Olomouci – odborný pracovník (1999–2002)

 • Fakulta humanitních studií UK – odborný asistent (od 2002 dosud)Delší zahraniční stáže a studijní pobyty


 • University of London, The Warburg Institute (1994)

 • University of Leeds, Letní škola medievistických studií (1995)

 • Universität Erlangen – Nürnberg (1995)

 • Netherlands Institute for Advanced Study (1998)

 • Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Realienkunde (2004)

 • Český historický ústav v Římě (2011–2012)


Členství v akademických radách a společnostech


 • Numismatický sborník (člen RR od 2005)

 • Numismatické listy (člen RR od 2008)

 • Wiadomości Numizmatyczne (člen VR od 2012)

 • Netherlands Institute for Advanced Study (od 1998)

 • Economic History Society (od 2010)

 • Sdružení historiků ČR – Historický klub (od 1990)

 • Společnost pro hospodářské dějiny (od 1990)

 • Česká numismatická společnost (od 1985)

 • Moravsko-slezská křesťanská akademie Olomouc – předseda (od 2000 dosud)Ocenění


 • Stipendium Mellonovy nadace (1994)

 • Stipendium DAAD (1995)

 • Stipendium Středoevropské univerzity v Budapešti – hostující profesor (1998)

 • Stipendium Rakouské akademie věd (2004)

 • Stipendium Českého historického ústavu v Římě (2011–2012)Osobní informace


Ženatý, syn Filip

Zájmy: cestování, klasická hudba, divadloNejvýznamnější publikace


 • Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages (Palgrave Studies in the History of Finance). Basingstoke: Palgrave Macmillan 2015.

 • The management of papal collections and long-distance trade in the thirteenth-century Czech lands, Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge 127/2, 2015 [Online], URL: http://mefrm.revues.org/2732.

 • Financial conditions in early 15th-century Olomouc in the light of the Jewish register, in Juden in der mittelalterlichen Stadt – Jews in the medieval town, ed. Eva Doležalová et al. (Colloquia mediaevalia Pragensia, 7). Praha: Filosofia 2015, s. 131–137.

 • Pilgrims and their Money on their Travels to Rome: Reflections on the edition Il Libro del pellegrino (Siena, 1382–1446), Czech and Slovak Journal of Humanities – Historica 1, 2014, s. 19–34.

 • Taxes, Loans, Credit and Debts in the 15th-Century Towns of Moravia: A Case Study of Olomouc and Brno, Economics World 2 (4), 2014, s. 281–289.

 • Silver and glass in medieval trade and cultural exchange between Venice and the Kingdom of Bohemia, The Czech Historical Review / Český časopis historický 109, 2011, s. 235–261. 

 • Sociální skladba a hospodářský vývoj, in Dějiny Olomouce I, ed. Jindřich Schulz. Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 106–119.

 • Majetková struktura obyvatel Olomouce v 15. a 16. století ve srovnávací perspektivě, Olomoucký archivní sborník 6, 2008, s. 39–59 (spolu s M. Veselým).

 • České země a Benátky: k obchodním stykům ve 13. století, in Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět, eds. Petr Sommer a Vladimír Liščák (Colloquia mediaevalia Pragensia, 10). Praha: Filosofia 2008, s. 75–94.

 • Karel VI. Schwarzenberg – student, spolupracovník a mecenáš Kondakovova ústavu, in Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, ed. Martin Gaži. České Budějovice: Národní památkový ústav 2008, s. 273–282.

 • Wirtschaftsbeziehungen zwischen Bayern und Böhmen. Die Handelskontakte Prags mit Eger, Regensburg, Nürnberg und Venedig im 13. Jahrhundert. in Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur, eds. Robert Luft a Ludwig Eiber (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 111). München: Oldenburg Verlag 2007, s. 13–34.

 • Přehled archivních fondů k dějinám Čechů v Kanadě, in České archivy a prameny k dějinám zahraničních Čechů. Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého sympózia, eds. Milena Secká, Jiří Křesťan a Jan Kahuda. Praha: Národní archiv 2007, s. 121–132.

 • Česká Kanada, Revue Prostor 73–74, 2007, s. 231–261.

 • A Numismatic Evidence on Czech Pilgrims in Thirteenth-Century Caesarea, in Wallfahrten in der europäischen Kultur – Pilgrimage in European Culture, eds. Daniel Doležal a Hartmut Kühne. Frankfurt am Main: Peter Lang 2006, s. 73–79.

 • Mincovnictví papežů ve středověké Francii, in Du bon du coeur. Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách, ed. Pavol Černý et al. Olomouc: Muzeum umění – Arcidiecézní muzeum 2006, s. 215–221.

 • Die böhmischen und mährischen Münzen des Schatzfundes von Fuchsenhof, in Der Schatzfund von Fuchsenhof, eds. Bernhard Prokisch a Thomas Kühtreiber (Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, 15). Linz: Bibliothek der Provinz 2004, s. 95–132.   

 • Městští archiváři v dvojjazyčné Olomouci: Johann Kux a Václav Nešpor, Olomoucký archivní sborník 2, 2004, s. 170–180.

 • Augustin Alois Neumann (1891–1948), in Historiografie Moravy a Slezska, sv. 1, ed. Ivo Barteček, Olomouc: Filozofická fakulta UP 2001, s. 119–137.

 • Na trase mezi Oxfordem a Prahou. Ke stykům mezi lolardy a husity do vypuknutí husitské revoluce, Dějiny a současnost 22, 2000, s. 33–37.

 • Podíl Anglie na tažení proti husitům (poznámky k oxfordskému rukopisu Tanner 165), in Pocta Josefu Polišenskému. Sborník prací moravských historiků k 80. narozeninám univerzitního profesora PhDr. Josefa Polišenského, DrSc, eds. Ivo Barteček, Miloslav Pospíchal a Radmila Slabáková. Olomouc: Filozofická fakulta UP 1996, s. 183–188.

 • Ethnic Policy in School-Associations: Two Case Studies from the Austro-Hungarian Monarchy (1880-1900), in Pride and Prejudice. National Stereotypes in 19th and 20th Century Europe East to West, ed. László Kontler (CEU History Department, Working Paper Series, 2). Budapest: Central European University 1995, s. 53–66 (spolu s Davidem Zaffi).

 • Nálezy zlatých mincí grošového období na území Čech. Příspěvek k oběhu uherských dukátů v Čechách, Slovenská numizmatika 11, 1990, s. 113–134.Osobní webové stránky


http://romanzaoral.blog.cz/Poslední změna: 19. prosinec 2017 14:40 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Evropské kulturní a duchovní dějiny

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika
Jak k nám