• Lidé
 • Mgr. Adéla Ebersonová

Mgr. Adéla Ebersonová


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SISBadatelská témata


 • Středověká latinská literatura

 • Církevní dějiny pozdního středověku

 • Dějiny církevních řádů

 • Středověké klášterní knihovny

 • Pravidla řeholního života ve středověku
Studium


 • od 2013 doktorské studium v programu Latinská medievalistika a novolatinská studia, Ústav řeckých a latinských studií, FF UK

 • 2011 – 2013 navazující magisterské studium oborů Latina a Latinská medievistika, Ústav řeckých a latinských studií, FF UK

 • 2007 – 2011 bakalářské studium oborů Latina a Starořečtina, Ústav řeckých a latinských studií, FF UKZaměstnání


 • od 4/2014 Fakulta humanitních studií UK v Praze: výuka kurzů Základy latiny (ZS 2015/2016), Latina pro mírně pokročilé (LS 2014/2015, spolu s doc. Lucií Doležalovou) a Latina hrou (ZS 2014/2015, spolu s doc. Lucií Doležalovou)

 • od 11/2013 Centrum medievistických studií FLÚ AV ČR: vědecký pracovník (spoluřešitelka ERC-Starting Grantu The Origins of the Vernacular Mode, hlavní řešitel Dr. Pavlína Rychterová)Nejvýznamnější publikace


 • M. Dragoun, L. Doležalová, A. Ebersonová (edd.): Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem, Praha: Scriptorium, 2015. 676 s. ISBN 978-80-88013-09-9.Poslední změna: 19. prosinec 2017 14:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Evropské kulturní a duchovní dějiny

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika
Jak k nám