Studijní opory


Studijní opory slouží k prohloubení znalostí získaných v rámci přednášek a seminářů povinných kurzů EKDD, eventuelně mohou do jisté míry suplovat účast při výuce z důvodu absence apod. Nelze je však považovat za „náhradu“ účasti na povinných přednáškách a seminářích a na jejich obsah se nelze odvolávat v rámci zápočtů / zkoušek jako na dostatečnou informační bázi nezbytnou pro splnění příslušných studijních povinností.


Mezi studijní opory patří zejména:


  • Internetové bibliografie a recensní portály;


  • Doplňující literatura k jednotlivým tématům přednášeným v rámci skeletových kurzů;


  • Instruktážní texty pro diplomní semináře;


  • Audionahrávky přednášek skeletových kurzů;


  • Elektronické materiály výukových textů, pokud se jejich zveřejnění nepříčí autorskému zákonu.


Materiály studijních opor jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.Studijní opora k předmětu Evropská duchovní kultura I. - IV. ke stažení:

Doplňující seznam literatury

Harnack: Dějiny dogmatu


Studijní opory k předmětu Dějiny evropské vzdělanosti I. - IV. ke stažení:

Kulturní dějiny

Historiografie jako aplikovaná společenská věda

Dějepisectví jako prostředek společenské reflexe

Dějepisná periodisace

Interdisciplinarita

Modernita a modernisace

Katastrofa jako dějepisné téma


Studijní opory k předmětu Dějiny vizuální kultury I., Seminář k Evropské vizuální kultuře I., Obrazy z dějin českého národa (19. století) a Vnímání uměleckého díla v čase I. ke stažení zde.


Studijní opora k předmětu Diplomní seminář ke stažení:

Kvalifikační práce

Návod k psaní zpráv a recensíPoslední změna: 19. prosinec 2017 13:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Evropské kulturní a duchovní dějiny

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika
Jak k nám