• Lidé
 • Mgr. et Mgr. Martin Bojda, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Martin Bojda, Ph.D.


Kontakty a konzultační hodiny:

viz SIS


Vyučované předměty:

viz SIS


Badatelská témata


 • Německá a francouzská kultura, filosofie a estetika 17.-20. století

 • Intelektuální a kulturní dějiny, dějiny idejí

 • ,,Výmarská klasika“, německé osvícenství a německá romantika

 • Filosofie kultury, filosofie umění a estetika

 • Filosofie dějin a metodologie dějepisectví
Stručný životopis


 • 2013 Bc. Sdružená uměnovědná studia, FF MU (,,Filosofie básnění ve Wagnerově Lohengrinu“)

 • 2015 Mgr. Evropské kulturní a duchovní dějiny, FHS UK (,,Herderova filosofie kultury“)

 • 2015 Mgr. Deutsche und französische Philosophie in Europa, FHS UK (,,Hölderlin und Heidegger“)

 • 2018 Ph.D. studium: Německá a francouzská filosofie, FHS UK (,,Goethova fenomenologie“)

 • 2015-dosud Ph.D. studium: Soudobé evropské dějiny, FHS UK (,,Politické myšlení Karla Jasperse“)


Ocenění

 • 2016 – Cena Josefa Hlávky


Zahraniční pobyty


 • Srpen 2012 – týdenní pobyt v Bayreuthu (stipendium Richard-Wagner-Verband-International)

 • Září 2012-srpen 2013 – dvousemestrální pobyt v Lipsku (Erasmus)

 • Červenec/srpen 2014 – měsíční pobyt v Heidelbergu (grant GA UK + SVV)

 • Září 2014 – měsíční pobyt v Lipsku (grant GA UK)

 • Říjen 2014 – leden 2015 – semestrální pobyt ve Vídni (AKTION)

 • Srpen 2015 – měsíční pobyt v Mnichově (stipendium Česko-německé komise historiků)

 • Duben-červenec 2016 – semestrální pobyt v Hamburgu (stipendium Schnabel-Stiftung)

 • Srpen 2016 – měsíční pobyt v Paříži (grant GA UK)

 • Říjen/listopad 2016 – měsíční pobyt v Marbachu nad Neckarem (grant GA UK)

 • Červen 2017 – měsíční pobyt v Hamburgu (stipendium DAAD)

 • Červenec 2017 – třítýdenní pobyt v Marburgu (grant GA UK)

 • Srpen 2017 – měsíční pobyt v Göttingen (grant GA UK)

 • Říjen 2017-březen 2018 – semestrální pobyt v Lipsku (stipendium Agricola)Nejvýznamnější publikace

 • Bojda, Martin. Theodicea přirozenosti: Lessing, Reimarus, Goeze. Praha: Togga, 2017. (564 s.) ISBN 978-80-7476-129-4

 • Bojda, Martin. Filosofie básnění ve Wagnerově Lohengrinu. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum VII. (Eds. Ladislav Benyovszky a Josef Matoušek) Praha: Togga, 2017, s. 197-253. ISBN 978-80-7476-130-0

 • Bojda, Martin. ,,Utrpením k radosti.“ Umění jako fenomenologie humanity. (Romainu Rollandovi k 150. narozeninám) In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum VI. (Ed. Ladislav Benyovszky) Praha: Togga, 2016, s. 268-294. ISBN 978-80-7476-111-9

 • Bojda, Martin. Hölderlin und Heidegger. Freiburg und München: Karl Alber Verlag, 2016. (424 s.) ISBN 978-3-495-48795-2

 • Bojda, Martin. Schleiermacherova teorie zprostředkování. Praha: Togga, 2015. (288 s.) ISBN 978-80-7476-099-0

 • Bojda, Martin. Herderova filosofie kultury. Herder a německé osvícenství. Praha: Togga, 2015. (924 s.) ISBN 978-80-7476-079-2

 • Bojda, Martin. Crusiovo založení dějinnosti jako procesu sebekultivace v kontextech německého osvícenství. In: Dějiny, teorie, kritika. (Ročník 13, č. 1) Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016, s. 74-92. ISSN 1214-7249

 • Bojda, Martin. Idea univerzity Karla Jasperse. In: Lidé města. (Ročník 18, č. 3) Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016, s. 325-353. ISSN 1212-8112

 • Bojda, Martin. Dialektika mezi neidentitou a imanencí. Lukács, Bloch a Adorno nad Marxovou teorií historického zprostředkování. In: Filosofický časopis, č. 3, Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2015. S. 397-413. ISSN 0015-1831

 • Bojda, Martin. ,,Choir of Humanity‘‘: Chesterton, Kierkegaard, Verdi und Wagner über die Musik der Saiten. In: Dieter Petzold (Hrsg.). Inklings: Jahrbuch für Literatur und Ästhetik. Band 31. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2014. S. 242-259. ISBN 978-3-631-65142-1

 • Bojda, Martin. Kunst als Revolution. Richard Wagners philosophische Ausgangspunkte mit ständiger Rücksicht auf die romantische Oper Lohengrin. In: Hans-Jürgen Lachmann (Hrsg.): Kulturwissenschaftliche Studien. Leipzig: Passage-Verlag, 2013. s. 44-52. ISBN 978-3-95415-018-2

 • Bojda, Martin. Rozvrh fenomenologické interpretace Wagnerova Tannhäusera. Opus musicum, Brno, 2012, roč. 44, č. 4, s. 37-49. ISSN 0862-8505


Poslední změna: 8. srpen 2018 11:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Evropské kulturní a duchovní dějiny

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika
Jak k nám