Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušku na Evropské kulturní a duchovní dějiny představuje sepsání krátké (zhruba jednostránkové) eseje na jedno ze čtyř uvedených témat ve stanoveném čase (jedna hodina). Při hodnocení se přihlíží zejména ke kritickému myšlení uchazeče, ale i k jeho historickým znalostem či stylu.


V minulých letech si uchazeči vybírali například z těchto témat:


  • Bible jako literatura

  • Současná role vizuální kultury ve zprostředkování minulosti (muzea, galerie, památková péče apod.) – odpověď formulujte na základě vlastní zkušenosti

  • Starokatolíci ve Varnsdorfu – co o nich víte a z jakých zdrojů (archivní a další prameny, sekundární literatura) byste se mohli dozvědět víc?

  • Role vzdělání v životě a kariéře Karla IV.


Nebo:


  • Rusko a Evropa

  • Jsme poslední Římané?

  • Kam kráčí současné umění?

  • Smích a náboženstvíPoslední změna: 1. květen 2017 17:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Evropské kulturní a duchovní dějiny

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika
Jak k nám