• Časopis Lidé Města

Časopis Lidé Města

Členové pracoviště Evropských kulturních a duchovních dějin a jeho členové se výraznou měrou spolupodílí na tvorbě a vydávání odborného recenzovaného časopisu Lidé města.


Časopis vychází pravidelně 3x do roka, z čehož 2. číslo bývá anglické (Urban People).

Záměr časopisu

Lidé města jsou jediným dlouhodobě vycházejícím sociálně antropologickým časopisem v České republice, jehož hlavním zaměřením je antropologický výzkum městských společností jakožto jedno z ústředních badatelských polí současné sociální antropologie. Časopis se na tuto problematiku nicméně neomezuje, jednak proto, že věcně supluje neexistenci dalších oborových periodik, ale i z toho důvodu, že redakční rada považuje příliš úzké oborové zaměření časopisu za neadekvátní vzhledem k současnému stavu vědecké práce. Studie a další typy textů proto mohou vycházet nejen z pozic sociální, kulturní, historické či filosofické antropologie, ale také z metod a přístupů sociologie, historie, případně dalších společenských a humanitních věd, nebo se k sociální antropologii mohou vázat jen v teoretické a metodické rovině.Časopis je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a současně je veden v mezinárodních scientometrických a bibliografických databázích ERIH a CEEOL.


Kontakty

Šéfredaktor českého vydání

prof. Zdeněk Nešpor

Šéfredaktor anglického vydání

David Verbu, Ph.D.

Kontaktní osoba

mgr. Karolína Šedivcová

Poslední změna: 5. březen 2020 15:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Evropské kulturní a duchovní dějiny

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám